Videoarkivet

Videoarkivet är en central del i kirurgers fortbildning. Ansvarig för videoarkivet är Lars-Göran (LG) Larsson från Mora.

2024-01-22

Kolecystoduodenal fistel

Här en film som visar en patient som insjuknat med klinisk kolecystitbild och där radiologerna inte såg en bred kolecystoduodenal fistel. Operatören hamnade in i fisteln och diskuterade med referenscentrat. När man märker att man kommer in i denna breda fistel gör man klokt i att dränera och ”backa ur” o sända patienten till specialistcenter. Det är komplext även på specialisterna som diskuterade i termer av resektion BII men i detta fall var förhållandena så sköra att endast dränering lät sig göras samt gastrostomi o feedingjejunostomi.

Kontakta Videoarkivet

Vill du tipsa om en video eller har du synpunkter och förbättringsförslag på innehållet i videoarkivet kan du kontakta LG Larsson här.

Rulla till toppen