Videoarkivet

Videoarkivet är en central del i kirurgers fortbildning. Ansvarig för videoarkivet är Lars-Göran (LG) Larsson från Mora.

2024-06-25

TAPP vid irreponibla skrotala bråck

Vid operation av irreponibla skrotala bråck har vi i Mora tidigare valt främre nätplastik som förstahandsmetod men under senare år har vi ofta valt TAPP som vi tycker fungerat utmärkt. Man har bra kontroll på bråcksäckinnehållet och om man kan reponera in innehållet i säcken så brukar det vara relativt enkelt att utföra en TAPP. Ibland är det omöjligt att reponera o då får man välja annan teknik. Filmen visar båda situationerna.
2024-06-25

TAPP av medialt inguinalbråck där del av urinblåsan hernierat ut

Filmen visar en patient som har en del av urinblåsan hernierad ut i ett medialt vänstersidig inguinalbråck och där det åtgärdas med en TAPP.
2024-06-11

Pringle manöver samt teknikbeskrivning vid packning av levern

Denna video är framtagen av leverteamet i Uppsala under ledning av Bengt Isaksson och Jozef Urdzik. Foto Jon Unosson. Den visar tekniken vid Pringle manöver med kärlklämma o bomullsbandslagatur. Man visar också tekniken vid packning av levern med bukdukar vilket ofta blir aktuellt vid levertrauma.
2024-05-29

Ovanlig brid efter LGBP ex på Black box Mora

Denna video visar en diagnostisk laparoskopi på en patient som tidigare är opererad med LGBP o som insjuknar med smärtor i höger fossa. Kliniskt appmisstanke men den diagnostiska laparoskopin kom att visa på annan orsak. Det är inte helt lätt att tolka operationsfyndet och här hör ni operatör o assistentens diskussion om operationsfyndet. Det är oklart men klarnar till slut. Rutinmässig video och ljudinspelning som vi använder i Mora ”Blackbox” illustrerar hur svårt det kan vara även om man är senior kirurg.
2024-05-05

Diatermiperforation av hooken på d.koledokus

När man använder diatermihooken vid laparoskopisk kolecystektomi är det viktigt att man arbetar med hookspetsen riktad upp mot gallblåsan. Filmen visar hur lätt det kan vara att få brännperforation om man vänder spetsen ner mot konfluensområdet.
2024-03-29

Laparoskopisk extirpation av torkverad bimjälte

Kristine Hagelsteen Överläkare vid barnkirurgiska kliniken Lund visar här ett ovanligt fynd hos en 4.5 årig patient som insjuknat i akuta övre buksmärtor. Det visar sig vara en torkverad bimjälte som åtgärdas med laparoskopisk extirpation.
2024-01-30

Inre herniering av tunntarm genom hål i kolon transversum omentet

Filmen visar reponering av en closed loop tunntarmsslynga som kilat in genom ett hål i kolon transversum omentet. Laparoskopi vid ileus kan göras selektivt mer låg konverteringsnivå. I detta fall fall lämpade sig laparoskopisk reponering utmärkt o patienten kunde skrivas hem efter några timmar.
2024-01-22

Kolecystoduodenal fistel

Här en film som visar en patient som insjuknat med klinisk kolecystitbild och där radiologerna inte såg en bred kolecystoduodenal fistel. Operatören hamnade in i fisteln och diskuterade med referenscentrat. När man märker att man kommer in i denna breda fistel gör man klokt i att dränera och ”backa ur” o sända patienten till specialistcenter. Det är komplext även på specialisterna som diskuterade i termer av resektion BII men i detta fall var förhållandena så sköra att endast dränering lät sig göras samt gastrostomi o feedingjejunostomi.
2024-01-09

Ureterocele med konkrement o sekundär hydronefros

Filmen visar ett stort ureterocele hos en patient som insjuknat med flanksmärtor. Orsaken var konkrement i ureterocelet som orsakade hydronefros. Här receserar överläkare urolog Mario Ravlic Mora ureterocelet.

Kontakta Videoarkivet

Vill du tipsa om en video eller har du synpunkter och förbättringsförslag på innehållet i videoarkivet kan du kontakta LG Larsson här.

Rulla till toppen