Främre nätplastik vid operation för primära ljumskbråck hos män

Nedan presenteras ett förslag från Svensk förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi (SIKT) och fakulteten för nationella kursen i Bråckkirurgi, på hur primära ljumskbråck hos män kan opereras med en standardiserad metod för främre nätplastik. Bakgrunden till bifogat förslag utgör den diskussion som förts på nationell nivå angående de tekniska detaljerna i den operation som svenska kirurger klassificerar som en ”Lichtenstein plastik” vid registrering i Svenska Bråckregistret (SBR). Det har genom åren presenterats en mängd modifikationer från orginalbeskrivningarna 1986 (1) och 1989 (2). Dessa utgörs i huvudsak av personliga serier och debattartiklar med tveksam vetenskaplig stringens (2, 3, 4). Randomiserade studier som jämför de tekniska detaljerna saknas. Främre nätplastik är den nu mest vanligt förekommande ljumskbråcksplastiken, varför ett koncensus om operativ teknik torde vara av stor vikt. Vid en genomgång med svenska kirurger 2012 kan man konstatera stora skillnader i utförandet av dessa operationer. Detta faktum har implikationer när det gäller den nationella utbildningen av ST-läkare, men också hur vi skall tolka resultaten från SBR när det gäller utfallet efter den mest vanligt förekommande ljumskbråcksplastiken. Även om ”Lichtensteinplastiken” har den lägsta reoperationsincidensen enl SBR ( ca 2,5 % fem år efter op), finns alltid en förbättringspotential! Aktuella förslaget grundar sig på den diskussion man haft med medlemmar och kirurgkollegor i samband med Bråckdagarna i Stockholm 2012 samt vid ett symposium under Kirurgveckan i Linköping. Koncensus avseende detaljer i den kirurgiska tekniken har uppnåtts av fakulteten för Nationella Bråckkursen, vid möte i Stockholm 2012-10-12. Beskrivningen skall ses som en vägledning till ST-läkare och de som fungerar som lärare för att utbilda ST-läkare. De specifika momenten för operation i enbart lokalanestesi är inte medtagna i denna beskrivning (se videoarkivet för denna) . Operationen beskrives i två huvudmoment, främre ljumskdissektion samt nätplastik. Dessa moment delas i sin tur in i specifika delmoment. ​ I slutet av dokumentet finns en kort sammanfattning av dessa huvudmoment. Dessa kan klippas ut och sammanfogas för att ha tillgängligt på operationsavdelningen och fungera som ett stöd för minnet.

Rulla till toppen