Svensk Kirurgis Förening - Bästa avhandling

Svensk Kirurgisk Förening utser varje år ett pris för bästa kirurgiska avhandling. Vinnaren utses genom ett samarbete mellan Kommittén för Kirurgisk Forskning och delföreningarna.

Sökande ska vara medlem i Svensk Kirurgisk Förening 2023-12-31. Alla som skrivit en kirurgisk avhandling under 2023 uppmanas skicka in den i elektronisk form till ordförande i sin delförening senast den 31 mars. Du kan läsa mer här.

För att skicka din avhandling till SIKT mailar du ordforande SNABELA laparoskopi.nu 

Rulla till toppen