Kallelse till årsmöte för SIKT 2024

Bäste medlem!
På sedvanligt manér hålles SIKTs årsmöte på tisdagseftermiddagen i Kirurgveckan, detta år i 20/8 kl 16.00 – se dagordning nedan. Välkommen att delta, påverka och göra din röst hörd! Och glöm inte att anmäla dig till årets SIKT-middag samma kväll.

För styrelsen,  

Marks Almström Vet sekr

Dagordning för årsmöte 2024 Svensk förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi

Plats:           Lokal ”Zarah Leander”, Karlstad CCC
Tid:               Tisdag 20 augusti kl. 16.00

Dagordning

 1. Val av mötets ordförande.
 2. Val av mötets sekreterare.
 3. Val av två justeringsmän.
 4. Frågan om mötets utlysande och fastställande av dagordningen.
 5. Föreningens årsberättelse
 6. Föreningens räkenskaper
 7. Revisionsberättelse. Revisorer
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av årsavgift 2024.
 10. Stadgeenliga val
  1. Val av föreningens ordförande
  2. Om- och nyval av styrelseledamöter
  3. Valberedning
  4. Revisorer
 11. Inkomna motioner.
 12. Övriga frågor.

Relaterade inlägg

Rulla till toppen