Svensk masterclass i avancerad bukväggskirurgi

När

2024-03-11 - 2024-03-12    
Heldag

Var

Kirurgiskt anatomiskt träningscenter
Medicinareberget, Göteborg

Introduktion och Syfte

Kursen är speciellt utformad för att samla erfarna kirurger som önskar öka sin färdighet
och kunskap i de tekniker som idag används inom avancerad bukväggskirurgi.
Syfte med Masterclasskursen är att:

• Deltagande kirurg skall förfina sin teknik genom teoretisk genomgång av
tillgängliga metoder enligt ”state-of-the-art” samt praktisk träning med
anatomisk ändamålsenlig dissektion och nätplacering på donerad kropp, sk
kadaverdissektion.

• Diskutera och dela erfarenheter gällande patienturval, riskfaktorhantering och
pre- respektive postoperativ uppföljning

• Få en överblick över EHS (European Hernia Society)-guidelines och
vetenskaplig evidens kring bukväggsbråckproblematik.

• Diskussion kring fall, preoperativ utredningsväg och preoperativa åtgärder för
att nå beslut om bästa behandlingsalternativet.

• Få insikt i hur olika patientfaktorer kan avgöra olika terapeutiska val.

• Lära sig hantera svåra scenarier och förstå hur potentiella komplikationer kan
uppkomma och hur de skall handläggas.

• Få kunskap kring moderna syntetiska nät och fixationstekniker för att
åstadkomma biologiskt mest optimala resultatet vid bråckkirurgi.

• Genomgång, steg-för-steg, praktisk träning samt tekniska tips för följande
bukväggskirurgiska ingrepp:

• Endoskopisk Komponentseparation

• eTEP

• Ventral Patch

• Rives-Stoppa

• TAR (Transversus Abdominis Release)

 

Läs mer här: PDF Inbjudan och Program. Kurs Avancerad bukväggskirurgi 11-12 mars_2024

Rulla till toppen