SIKT - Svensk förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi

Brev från Ordföranden

Bästa SIKT-medlemmar,

Vi är nu i full färd med planeringen inför nästa års Bråckdagar, som kommer att hållas 16-17 mars 2017 i Läkarsällskapets Hus i Stockholm. Till stor del kommer Bråckdagarna att ha fokus på långvariga smärtor efter bråckkirurgi och handläggning av stomibråck. Förutom att återspegla vad som händer inom bråckkirurgi på det internationella planet är syftet med bråckdagarna att ge utrymme för det utvecklingsarbete och den forskning som bedrivs lokalt på många orter i Sverige. Vi skulle därför gärna se att de som genomfört ST-projekt eller andra arbeten med koppling till bukväggskirurgi presenterar sina arbeten under bråckdagarna. Om ni känner till att någon genomfört något arbete med koppling till bukväggskirurgi vore vi därför tacksamma om ni kunde meddela oss.

Gabriel Sandblom
Ordförande SIKT
e-mail: gabriel.sandblom@ki.se


Publicerad: 2016-09-26

SIKT - Svensk förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi

 
Startsidan |  Bli Medlem |  Nyheter |  Bukvägg |  Innovativ kirurgi |  Samarbetspartners |  Video |  Om oss |  Planerade kurser |  Länkar
Webbproduktion: C&E Webbguru