SIKT - Svensk förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi

Symposium Säker Bukkirurgi. 16 November 2016

Sedan starten hösten 2011 och fram till våren 2015 har 44 av landets kirurgikliniker deltagit i projektet och över 100 personer har medverkat som externa revisorer. Syftet med projektet är att halvera risken för vårdskador och komplikationer i samband med bukkirurgi. På symposiet redovisas vilka lärdomar och resultat som har uppnåtts samt hur fortsättningen av projektet ska utformas.

Läs mer här.


Publicerad: 2016-09-21

SIKT - Svensk förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi

 
Startsidan |  Bli Medlem |  Nyheter |  Bukvägg |  Innovativ kirurgi |  Samarbetspartners |  Video |  Om oss |  Planerade kurser |  Länkar
Webbproduktion: C&E Webbguru