SIKT - Svensk förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi

Brev från Ordföranden

Bästa SIKT-medlemmar,

Årets kirurgvecka levde i alla avseenden upp till sitt motto. Den var matnyttig i alla aspekter, inte minst för SIKTs del. SIKTs Program under veckan omfattade sessioner om ergonomi , sena komplikationer efter obesitaskirurgi simuleringsteknik och akut bukväggskirurgi.  Eva Haglind från Göteborg blev upptagen som hedersmedlem efter mångåriga insatser inom utvecklingen av endoskopisk kirurgi. Vi vill också uppmärksamma Peter Loogna och Anders Hallin, som fick det stora respektive lilla filmstipendiet för sina bidrag till videoarkivet.

Efter många års insatser för SIKT har Peder Rogmark och Emmanuel Ezra lämnat styrgruppen för att istället ägna sig åt utvecklingen av endskopisk kirurgi i andra former. De ersätts av Marie Massalsky, Torbjörn Sakari och Mattias Egberth.

Vi hoppas kunna se fram emot ett fruktbart år till nästa års kirurgvecka i Jönköping. De kurser som drivs i SIKTs regi (i laparoskopi, avancerad simuleringsteknik, endoskopisk colonkirurgi, bråckkirurgi och robotkirurgi) har till stor del kunnat finansieras tack vare stöd från våra sponsorer. Visserligen har reglerna för samverkan med industrin stramats upp, men vi räknar ändå med att det tydligare regelverket ska kunna hjälpa oss till ett ännu mer konstruktivt samarbete.

Vi vill också påminna om möjligheten att söka medlemskap i European Association of Endoscopic Surgery (EAES) och European Hernia Surgery (EHS). För att kunna göra våra röster hörda i de europeiska organisationerna behöver vi samla oss i vår egna nationella organisation. Närmare instruktioner för hur man registrerar sitt medlemskap framgår av hemsidan (www.laparoskopi.nu)

Gabriel Sandblom
Ordförande, SIKT


Publicerad: 2016-09-12

SIKT - Svensk förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi

 
Startsidan |  Bli Medlem |  Nyheter |  Bukvägg |  Innovativ kirurgi |  Samarbetspartners |  Video |  Om oss |  Planerade kurser |  Länkar
Webbproduktion: C&E Webbguru