SIKT - Svensk förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi
Hvordan får du helseforsikring cialis i norge Universitetet i colorado denver anschutz medisinsk campus

Video

Här presenteras en ny utvald videofilm från Videobiblioteket vid Kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Örebro. För att vi regelbundet ska kunna presentera nya filmer är det önskvärt att ni sänder intressanta laparoskopiska videosekvenser till Lars-Göran Larsson (Kir.klin USÖ, 701 85 Örebro). Filmerna redigeras och ljudsättes innan dom presenteras på hemsidan. Filmerna kan visa laparoskopiska standardingrepp, intressanta operationsfynd, operationstekniska tips och/eller kirurgiska riskmoment som vi önskar sprida till minimalinvasivt verksamma kollegor.

VLCVi rekommenderar VLC media player för att kunna se filmerna. VLC för Windows, Mac OS och flera andra operativsystem kan laddas ner här: http://www.videolan.org/vlc/#download

2008

Laparoskopisk rafi av perforerat ulcus
Filmen visar laparoskopisk rafi av perforerat duodenalulcus och är insänd av Öl. Dan Sevonius, kir.kliniken, Universitetssjukhuset i Lund.

Gallgångs- och kärlskada vid kolecystektomi
Filmen visar en iatrogen resektion av d.koledokus samt delning av a.hepatica dxt på en patient med akut kolecystit. Det är oerhört viktigt att vi sprider information om denna typ av komplikationer för att öka vår kunskap och på så sätt kunna verkar för säkrare laparoskopisk gallkirurgi.

Riskfylld dissektion vid kronisk kolecystit
Filmen visar en en laparoskopisk kolecystektomi på en patient med kronisk kolecsytit där operatören hamnar i en riskabel situation. Rutinmässig ljudinspelning av operatör/assistent under operationen möjliggör postoperativ analys av hur man uppfattade situationen primärt. Detta är ett exempel på operationssalens "svarta låda".

Ovanlig komplikation vid LGBP

Filmen som är en fallbeskrivning visar på en mycket ovanlig komplikation som inträffade efter en reoperation där man konverterade en gastrisk banding till laparoskopisk gastrisk bypass.

Föreläsning från kirurgveckan
Bengt Novik, Öl. vid Kir.kliniken i Falköping föreläste under kirurgveckan i Umeå: Laparoskopisk ljumskbråckskirurgi - En nästan komplett 5 års uppföljning av 515 operationer.

Föreläsning från kirurgveckan
Bengt Novik, Öl. vid Kir.kliniken i Falköping föreläste under kirurgveckan i Umeå om suturmaterialets roll vid nätfixation.

Laparoskopisk koledokusgalla med tekniktips
Filmen visar en laparoskopisk koledokusgalla med en del tekniktips. Vid kolangiografin får man ett sk distalt kolangiogram vilket förklaras av koledokuskonkrementet.

Submukös stapling vid GE-anastomosen under LGBP
Filmen visar en submukös stapling vid GE´n under en laparoskopisk gastrisk bypass och hur man elegant löser denna operationstekniska miss.

Stenfylld pouch - Ett operationstips

Filmen visar hur man kan göra vid stenfylld pouch hos patient med kronisk kolecystit där det är svårt att komma åt Calot´s triangel.

Föreläsning från Kirurgveckan

Här presenteras en föreläsning som hölls under kirurgveckan 2008 i Umeå av vår inbjudna gäst Richard Satava om det Virtuella sjukhuset en hissnande upplevelse.

Bråckföreläsning från kirurgveckan
Här kan ni se en interaktiv bråckföreläsning vilken gick av stapeln under kirurgveckan i Umeå. I panelen bråckprofilerna Sam Smedberg, Johanna Österberg, Sven Bringman och Staffan Smeds. Flera vardagsfall avhandlas och det framgår tydligt att det finns flera vägar till Rom när det gäller behandling av patienter med bukväggsbråck. Lokalt kunnande och terapitraditioner styr ofta hur patienterna behandlas.

Hur man öppnar buken på minst traumatiskt sätt
Filmen visar en föreläsning av Sam Smedberg på kirurgveckan i Umeå 2008.

Hur försluter man buken på bästa sätt
Filmen visar en föreläsning av Leif Israelsson på kirurgveckan i Umeå 2008.

Appendektomi på gravid patient

Filmen visar en laparoskopisk appendektomi på en patient i graviditetsvecka 28.

Kolecystokolisk fistel
Filmen visar en laparoskopisk kolecystektomi där man vid dissektionen upptäcker en kolecystokolisk fistulering. Filmen producerad och insänd av Öl Dan Sevonius Kirurgiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund.

Thorakopisk ablationsbehandling
Filmen visar thorakopisk ablationsbehandling av förmaksflimmer. Filmen producerad av Överläkare Ander Ahlsson vid thoraxkirurgiska kliniken USÖ.

Adenomyomatös hyperplasi
Filmen visar en patient som opereras för en "gallblåsepolyp" som visar sig vara en adenomyomatös hyperplasi.

Portsättning nära ärr
Filmen visar hur nära man kan vara att få en iatrogen tunntarmsperforation vid öppen portsättning hos patient som tidigare är laparotomerad. Man bör undvika att sätta första porten nära operationsärr men om man gör detta ska man alltid inspektera första porten och området intraabdominellt kring denna från en annan port för att utesluta iatrogena tarmskador.

Transcystisk stenextraktion
Filmen visar transcystisk stenextraktion vid koledokuskonkrement. Filmen producerad av Doc. Jan Dalenbäck, Frölunda Specialistsjukhus, Göteborg.

Perforerad tunntarmsdivertikel
Filmen visar ett patientfall med perforerad tunntarmsdivertikel. Patienten berättar om insjuknandet därefter följer rtg och operationsvideo.

Haemostas med FloSeal
Filmen visar hur man kan använda FloSeal som haemostas mot sivande blödning i leverbädden vid laparoskopisk kolecystektomi hos en patient med akut kolecystit.

Spraylimning vid TEP
Veckans film visar spraylimningsteknik med Tisseel vid TEP. Filmen insänd av Darkahi Bahman, Överläkare vid kir.kliniken, Enköping.

LGBP efter tidigare öppen kolecystektomi
Filmen visar en LGBP på en patient som tidigare är opererad med öppen kolecystektomi och öppen fundoplikation. Filmen insänd av Öl Anders Thorell, Kirurgiska kliniken, Ersta.

LGBP efter tidigare laparoskopisk fundoplikation

Filmen visar en laparoskopisk LGBP på en patient som tidigare är opererad med en laparoskopisk fundoplikation ad modum Nissen. Film och operation av Öl Anders Thorell, kirurgiska kliniken, Ersta.

Medialt recidivbråck efter Lichtensteinplastik

Filmen visar en patient med medialt recidiv efter Lichtensteinplastik. Patientfallet demonstrerar hur pass svårt det ibland kan vara att diagnosticera ett medialt recidiv.

Stapelsradsinsufficiens vid LGBP

Filmen visar en patient som opererades med LGBP och som fick en stapelradsinsufficiens i nedre ventrikelfickan med läckage och peritonit. Se primäroperationen, relaparoskopin och hör patienten berätta om sina upplevelser.

Hur långt tror ni Rouxbenet är?

Filmen demonstrerar momentet vid LGBP där man mäter upp Rouxbenets längd.

Delning av membrana esofagodiafragmale

Filmen visar hur man vid laparoskopisk antekolisk antegastrisk gastrisk bypass kan reducera "spänningen" om man tycker det blir stramt i GE´n. Genom delning av membrana esofagodiafragmale vinner man 2 cm vilket demonstreras på filmen. Nyligen har vi infört ljudupptagning där både operatör och assistent har trådlösa mikrofoner och detta demonstreras även på denna filmsekvens.

Delning av aberrant gallgång

Filmen visar en laparoskopisk kolecystektomi med normalt kolangiogram men där man accidentiellt kommer att dela en liten gallgång som förlöper från gallblåsan ned i gallblåsebädden. Tacksam för synpunkter till lars-goran.larsson@orebroll.se

Stapelnära hål vid laparoskopisk appendektomi

Filmen visar en stapelnära perforation vid laparoskopisk appendektomi med staplteknik där man avlägsnar en flegmonös appendix där inflammationen breder ut sig ned mot caecum.

Läckage vid LGBP

Filmen visar hur man kan åtgärda ett läckage i toppen av stapelraden vid GE'n då man utför en LGBP-operation.

Laparoskopisk appendektomi

Filmen visar en teknik vid laparoskopisk appendektomi där bipolär diatermi och stapel används.

Iatrogen perforation

Filmen visar en patient med akalasi där man får en iatrogen perforation av mucosan vid dissektionsarbetet.

Crusplastik med förstärkning med CruraSoft Patch

Filmen producerad av Doc. Jan Dalenbäck, Frölunda Specialistsjukhus.

Crusplastik vid fundoplikation

Filmen producerad av Doc. Jan Dalenbäck, Frölunda Specialistsjukhus.

Laparoskopisk 360-gradig fundoplikation ad modum Nissen-Rossetti

Filmen producerad av Doc. Jan Dalenbäck, Frölunda Specialistsjukhus.

Postoperativt läckage efter laparoskopisk gastrisk bypass

Troligen har efterdraget av den fortlöpande suturen vid GEn inte varit tillräckligt bra under primäroperationen.
Filmen visar laparoskopiska explorationen två dagar postoperativt.

SIKT - Svensk förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi

 
Startsidan |  Bli Medlem |  Nyheter |  Bukvägg |  Innovativ kirurgi |  Samarbetspartners |  Video |  Om oss |  Planerade kurser |  Länkar
Webbproduktion: C&E Webbguru